top of page

privacy voorwaarden

18-07-2022 - 13:00 uur


1. Introductie
Dit privacybeleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of de gegevens worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.


2. Wie zijn we?
Vischpoort Exploitatiemaatschappij B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel gevestigd te celsiusstraat 18-1, 3846 BL te Harderwijk met KVK nummer: 55344216. U kan ons contacteren via Tel: 0341-419292 Mail : info@cozyharbour.nl


3. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?
Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Voornaam, naam, e-mail, telefoon. Deze gegevens vragen wij uit contractuele noodzaak voor het correct vastleggen van uw reservering of aankoop en om u te contacteren in verband met uw reservering of aankoop wanneer nodig. U zal per e-mail en mogelijk per SMS ook een bevestiging en herinnering(en) voor uw reservering of aankoop ontvangen. Nadat u bij ons geweest bent of uw product ontvangen heeft versturen we u mogelijk een e-mail om uw mening te vragen over uw bezoek of ervaring met onze producten. Indien u ons hiervoor daarnaast uw expliciete toestemming geeft d.m.v. een inschrijving op de nieuwsbrief zal uw e-mailadres ook gebruikt worden om u via e-mail op de hoogte te houden van onze activiteiten en acties. U kan zich echter op eender welk moment opnieuw uitschrijven.

 • IP-Adres. Uw IP-adres wordt geregistreerd op het moment dat u een reservering maakt of een order plaatst. Dit wordt enerzijds gebruikt om uw locatie (land) te bepalen en zo de content van de reserverings- of aankoopflow aan te passen. Anderzijds wordt het IP-adres geregistreerd bij de reservering of aankoop om fraude te voorkomen. Wij identificeren u niet op basis van IP-adres.

 • Geboortedatum. Uw geboortedatum wordt facultatief gevraagd. Daarmee geeft u ons de toestemming u een speciaal aanbod te doen voor uw verjaardag en u een persoonlijkere behandeling te bieden. Uw leeftijd kan ook geanonimiseerd gebruikt worden voor statistische doeleinden.


4. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?
Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen. De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

 • Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens zoals bv. in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;

 • Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven, zie 5. Door wie/in welke systemen worden uw gegevens verwerkt?

5. Door wie/in welke systemen worden uw gegevens verwerkt?
Wij doen beroep op onderstaande derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. We zorgen ervoor dat elk van deze derden dit privacy beleid ook naleven.

 

TheFork

Wij maken gebruik van het systeem van www.thefork.com als hoofdsysteem voor het beheer van onze reservering- en online ordergegevens. The Fork zal uw persoonsgegevens op geen enkele manier gebruiken voor commerciële of andere doeleinden zonder uw duidelijke toestemming dewelke u enkel kan geven op het The Fork-platform zelf. Door enkel te reserveren of een aankoop te doen bij ons geeft u hiervoor dus nooit expliciet de toestemming. Wanneer u reserveert of een order plaatst zal er voor u een passief profiel gecreëerd worden op het The Fork-platform. Dit om een matching op basis van e-mailadres te kunnen uitvoeren met de reeds bestaande profielen in de databank om dubbele registraties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw persoonlijke reserveringen en bestellingen op uw eigen naam gegroepeerd worden. Indien u uw reservering of order niet voltooit, wordt uw e-mailadres tijdelijk opgeslagen om u de mogelijkheid te geven uw reservering of order alsnog af te werken. Op dat moment wordt uw e-mailadres enkel binnen het The Fork-platform opgeslagen en dus ook niet gecommuniceerd naar ons. Wanneer u uw gegevens telefonisch aan ons doorgeeft zullen wij deze manueel in het The Fork-platform invoeren en zal er eveneens een matching gedaan worden op basis van het e-mailadres, de combinatie van achternaam en geboortedatum (indien u uw geboortedatum heeft doorgegeven) of mobiele telefoonnummer. Wanneer u in de reservering flow gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om vrienden uit te nodigen, zal u eerst gevraagd worden uw passief profiel te activeren op het The Fork-platform conform het aldaar geldende privacybeleid. The Fork geeft nooit persoonsgegevens door aan derden met commerciële doeleinden. The Fork doet ook niet aan direct marketing (commerciële mailings ev. op basis van profiling) met uw persoonsgegevens zonder dat u hiervoor uw expliciete toestemming geeft. U kan deze toestemming ook steeds weer herroepen eens u deze gegeven zou hebben. Momenteel bestaat de mogelijkheid om uw gegevens te laten profilen op The Fork nog niet en kan u er dus ook nog geen toestemming voor geven. Indien dit in de toekomst wijzigt, zal u derhalve om uw toestemming kunnen verzocht worden.


Multisafepay

Voor het verwerken van online betalingen maken wij gebruik van Multisafepay. Zodra u online gaat betalen voor een order worden de gegevens van een order en uw basiscontact gegevens doorgegeven aan Mulitsafepay. De basisgegevens die worden doorgegeven zal u onmiddellijk kunnen zien en ook aanpassen op het moment dat u de betaling effectief gaat uitvoeren. Wij krijgen van Multisafepay geen bruikbare informatie terug over uw betaling buiten het feit of deze gelukt is of niet. Op geen enkel moment krijgen wij uw creditcardgegevens in bruikbare vorm en deze worden dus ook niet door ons bewaard.


6. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Reservering gegevens, waaronder eventuele persoonsgegevens gekoppeld aan een reservering (zoals contactgegevens), worden bij ons 2 jaar bewaard.
Eventueel bewaren wij persoonsgegevens langer indien dat noodzakelijk is, zoals in het geval waarbij u zich inschreef op de nieuwsbrief en wij uw e-mailadres langer dienen bij te houden.
U heeft steeds het recht uw gegevens sneller te laten verwijderen (zie 8. Welke rechten heeft u?), tenzij u openstaande reserveringen heeft bij ons.

7. Van welke cookies maken wij gebruik?
De cookies die gebruikt worden zijn enkel functionele cookies en analytische cookies voor het optimaliseren van het gebruik van de toepassing. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde tracking cookies om u te identificeren en content van deze of andere pagina aan uw profiel aan te passen. Bepaalde cookies vervallen bij het afsluiten van uw sessie. Andere cookies blijven actief, doch maximaal 2 jaar. The Fork: garandeert de goede werking van The Fork (bv. het onthouden van de taalvoorkeur van een gebruiker, onthouden of u ingelogd bent). Facebook
: 
Wanneer u aanmeldt met Facebook plaatst Facebook een cookie om uw sessie te onthouden.


8. Welke rechten heeft u?
U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hogerstaande contactgegevens.

 • Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.

 • De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.

 • Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

 • Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.

 • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:
   

Autoriteit Persoonsgegevens 
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl


9. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Voor al uw vragen of klachten omtrent het verwerken van persoonsgegevens, gelieve deze steeds enkel en alleen per e-mail te communiceren naar het e-mailadres info@cozyharbour.nl. Uw vraag zal steeds binnen de wettelijke termijn van 30 kalenderdagen behandeld worden.

bottom of page